Siste nyheter

 • Neste Generasjon FASIT implementeres i FASIT Kravspesifikasjon versjon 2019

  Referansegruppen for feil og avbrudd har på grunnlag av dialog med eksisterende og potensielle nye leverandører av FASIT-programvare, vedtatt å utsette implementering av leveransen fra prosjektet Neste Generasjon FASIT til 1.1.2019.

  ...
 • "Melding om avbrutt effekt, ILE og KILE" skal sendes uten ugrunnet opphold

  I de tilfellene driftsforstyrrelser eller planlagte utkoblinger hos ansvarlig konsesjonær (AK) medfører avbrudd for sluttbrukere hos andre berørte konsesjonærer (BK), heter det i forskrift om leveringskvalitet §2A-4 at "berørt konsesjonær skal identifisere ansvarlig konsesjonær og uten ugrunnet opphold skriftlig informere denne om nødvendige avbruddsdata". Etter det vi erfarer tar denne informasjonsflyten noen ganger unødig lang tid, noe som medfører at AK ikke får lukket sin FASIT-rapport så tidlig som ønsket. "Referansegruppe for feil og avbrudd" konkretiserer rimelige tidsfrister.

  ...
 • Dokumentasjon ved utkobling av kunder med fritak for avbruddsregistrering

  Referansegruppe for feil og avbrudd har fått spørsmål om format på dokumentasjon på kunders bekreftelse om at det ikke er behov for elektrisitet i en spesifisert periode (jmf. Forskrift om Leveringskvalitet §2A-8). Blant annet om SMS fra installatør og epost fra kunde er tilfredsstillende format.

  ...

Referansegruppen