Definisjoner

Definisjonshefte Versjon 2001 - utarbeidet av Referansegruppe feil og avbrudd:


Dokumenter/definisjoner.pdf

 

Definisjoner i forskrift om leveringskvalitet (§ 1-4):


http://www.lovdata.no/for/sf/oe/te-20041130-1557-001.html#1-4)

[Publisert: 10.01.11]

Referansegruppen