DigPro Solutions AB har inngått lisensavtale på utvikling og salg av FASIT

Det svenske teknologiselskapet DigPro Solutions har utviklet FASIT-løsning i henhold til FASIT Kravspesifikasjon versjon 2018. Implementeringen av FASIT-kravene er godkjent og selskapet har inngått lisensavtale med Energi Norge AS om rett til utvikling og salg av løsninger basert på FASIT Kravspesifiksajon. Avtalen med vilkår og lisenavgift er den samme alle andre lisensierte leverandører har inngått.

[Publisert: 15.08.18]

Referansegruppen