FASIT-dagene 2017 ble en suksess

FASIT-dagene ble avholdt på Gardermoen i slutten av november. 80 personer var samlet til faglig oppdatering og nettverksbygging innen feil- og avbruddsregistering og rapportering, inkl. feilanalyse og prinsipper for KILE fordeling. Over 90% av deltakerne var fornøyd eller meget godt fornøyd med årets FASIT-dager.

Presentasjoner fra FASIT-dagene 2017 kan lastes under.

[Publisert: 13.12.17]

Referansegruppen