Neste Generasjon FASIT implementeres i FASIT Kravspesifikasjon versjon 2019

Referansegruppen for feil og avbrudd har på grunnlag av dialog med eksisterende og potensielle nye leverandører av FASIT-programvare, vedtatt å utsette implementering av leveransen fra prosjektet Neste Generasjon FASIT til 1.1.2019.

Referansegruppen for feil og avbrudd har på grunnlag av dialog med eksisterende og potensielle nye leverandører av FASIT-programvare, vedtatt å utsette implementering av leveransen fra prosjektet Neste Generasjon FASIT til 1.1.2019. Begrunnelsen er dels for å sikre at alle leverandører blir ferdig med sin utvikling og dels for å få tid til å gjennomføre en implementasjonsfase med flere godkjenningstester.

[Publisert: 19.09.16]

Referansegruppen