Forskrifter

For deg som arbeider med FASIT er det flere forskrifter du må forholde deg til. Under vil du finne oversikt og linker til disse. For øvrig anbefales det å følge med på NVEs relevante internettside 

 

NVE : Leveringskvalitet på elektrisitet

 

Forskrift om leveringskvalitet, som omfatter blant annet:
* Leveringspålitelighet, herunder Avbruddsrapportering
* Spenningskvalitet
* Krav til behandling av kundehenvendelser
* Krav til å informere
* Krav til dokumentasjon

 

http://www.lovdata.no/for/sf/oe/xe-20041130-1557.html

 

Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer, som omfatter blant annet:
* KILE bestemmelser

 

http://www.lovdata.no/for/sf/oe/xe-19990311-0302.html

 

Forskrift om systemansvaret, som omfatter blant annet:
* Feilanalyse

 

http://www.lovdata.no/for/sf/oe/xe-20020507-0448.html

[Publisert: 10.01.11]

Referansegruppen