Generelle krav til feilanalyse

Som systemansvarlig har

 

Statnett,

 

ansvar for feilanalyse og statistikk gjennom

 

 

§ 22 i Forskrift om systemansvaret

 

Forskriften forplikter både for Statnett og for øvrige konsesjonærer.
§ 22 sier at alle driftsforstyrrelser i regionalnett og sentralnett skal rapporteres til Systemansvarlig (Statnett). Systemansvarlig skal utføre en etteranalyse og samtidig koordinere hendelser der flere konsesjonærer er berørt.
For konsesjonærer med FASIT brukes dette verktøyet for å rapportere driftsforstyrrelser.

 

PROSESSBESKRIVELSE

For alle driftsforstyrrelser skal det gjennomføres en feilanalyse. Med driftsforstyrrelse refereres det til Definisjonsheftet: ”Definisjoner knyttet til feil og avbrudd i det elektriske kraftsystemet, versjon 2, 2001”.

 
http://www.fasit.no/Dokumenter/definisjoner.pdf

 

Det settes krav til konsesjonærene gjennom krav til anlegg (blant annet vern, feilskrivere, anleggsdeler, målere m.m.) Feilanalyse er en kontinuerlig måleprosess for å kvalitetsikre at disse kravene oppfylles.

I feilanalysen bør man forsøke å finne svar på:

 • hvor var feilen (feilsted)
 • hva var feilen (feilbeskrivelse, feilkarakter)
 • årsak til feilen
 • løste vern korrekt i hht plan (hvilke vern, riktig sone, selektivt?)
 • fungerte øvrige kontrollfunksjoner etter plan? (fjernstyring m.m.)
 • reparasjoner, tiltak under og etter driftsforstyrrelsen
 • ble sluttbrukere berørt – andres/egne?
 • konsekvenser for kraftproduksjon

 Eksempler på hjelpemidler/systemer som bør benyttes er tilgjengelige registreringer som:

 

 • nettbilde før feil (koblingsbilde, hvilke brytere var inne/ute, delingspunkter, last, produksjon m.m.)
 • bryterfall under driftsforstyrrelsen
 • signaler fra vern og annet kontrollutstyr (tidsfølgemelderlister, uttak fra vern, vernavlesningsskjema)
 • feilskriveropptak
 • m.m.??

 

 

Resultatet av feilanalysen registreres i FASIT. Dette gjøres som en del av rapporterings­rutinen overfor både NVE og Statnett. FASIT-skjema vil fungere som dokumentasjon på at feilanalyse er gjennomført, såfremt skjemaet frembringer alle opplysninger som er nødvendig for fullt å forstå driftsforstyrrelsen. Ved omfattende driftsforstyrrelser kan det være hensiktsmessig å utarbeide en egen rapport/mappe/dokument i tillegg til skjema. Kontakt EnergiAkademiet for påmelding til FASIT-kurs hvor dette gjennomgås og eksempelsamling blir utdelt. (Denne kan også kjøpes uten kursdeltakelse.)

[Publisert: 10.01.11]

Referansegruppen