Generelt

 

Hvem rapporterer hva til hvem?

Det utarbeides tre landstatistikker på grunnlag av to ulike rapporteringer fra nettselskapene for det norske kraftsystemet:

 

1 “Årsstatistikk 20xx. Driftsforstyrrelser og feil i 33 - 420 kV nettet”
Statistikken utgis av Statnett
2 "Årsstatistikk 20xx. Driftsforstyrrelser og feil i det norske distribusjonsnettet 1 - 22 kV”
Statistikken utgis av Statnett
3 “Avbruddsstatistikk 20xx”
Statistikken utgis av NVE

 

Grunnlagsdataene fra nettselskapene til statistikkene sendes i form av filer produsert av FASIT programvare til NVE og Statnett. Hva som skal rapporteres til de enkelte kan du lese mer om på de respektive sidene i undermenyen. Oversikt over tilgjengelige statistikker finner du under menyvalget Statistikker.

 

Hvorfor trenger vi statistikk?
Statistikken gir opplysninger om nettet knyttet til feilsituasjoner. Ved hjelp av data fra statistikken kan vi vurdere tilstanden i nettet. Vi kan se på feilfrekvenser for anleggsdeler, vurdere trender både i forhold til leveringspålitelighet og tider som brukes i forbindelse med feil. For lokale forhold er det nyttig å kunne vurdere situasjonen i eget nett opp mot landsgjennomsnittet eller for å komplettere egne lokale data dersom disse ikke er tilfredstillende for etablering av robuste feilsannsynligheter i eget nett.

[Publisert: 10.01.11]

Referansegruppen