Gruppens sammensetning

 

Navn Selskap Telefon E-post
Jørn Heggset Statnett SF 926 24 552 jorn.heggset@statnett.no
Camilla Aabakken NVE 22 95 98 29 caa@nve.no
Arnt Ove Eggen Sintef Energi AS 926 18 730 arnt.o.eggen@sintef.no
Pål Rønning Flesberg Elekstrisitetsverk AS 32 76 07 00 pal.ronning@fe.no
Egil Arne Østingsen Lofotkraft AS 909 28 005  egil.ostingsen@lofotkraft.no
Bjørn Tore Hjartsjø Skagerak Nett AS 35 90 26 04 bjorntore.hjartsjo@skagerakenergi.no
Ketil Sagen Energi Norge AS 934 08 709 ks@energinorge.no
 
Du kan også sende e-post til referansegruppen som helhet på
 
[Publisert: 13.01.11]

Referansegruppen