Gruppens sammensetning

 

Navn Selskap Telefon E-post
Camilla Aabakken NVE 22 95 98 29 caa@nve.no
Jan-Arthur Saupstad Statnett SF 23 90 33 29 jan-arthur.saupstad@statnett.no
Arnt Ove Eggen Sintef Energi AS 926 18 730 arnt.o.eggen@sintef.no
Bente Heimen Istad Nett AS 71 21 35 00 bente.heimen@istad.no
Egil Arne Østingsen Lofotkraft AS 909 28 005  egil.ostingsen@lofotkraft.no
Bjørn Tore Hjartsjø Skagerak Nett AS 35 90 26 04 bjorntore.hjartsjo@skagerakenergi.no
Ketil Sagen Energi Norge AS 934 08 709 ks@energinorge.no
 
Du kan også sende e-post til referansegruppen som helhet på
 
[Publisert: 13.01.11]

Referansegruppen