Kravspesifikasjon FASIT, NIS og KIS

FASIT Kravspesifikasjon er gjenstand for mer eller mindre årlige oppdateringer. Endringer vedtas av Referansegruppe for feil og avbrudd. Vedtatte endringer er gjenstand for en kvalitativ kost/nytte vurdering. Det er hovedsakelig forskriftsendringer og nyttige presiseringer og forenklinger som er drivere til endringer i kravspesifikasjonen. Endringsforslagene sendes på høring til godkjente FASIT-leverandører og ambisjonen er at endringsbeskrivelsen også skal publiserers på denne siden.

Gjeldende versjon av FASIT Kravspesifikasjon er tilgjengelig på Energi Norges nettbutikk. Gjendende versjon er 2016. Under finner du nyttige beskrivelse av formater for grensesnitt mellom FASIT og KIS samt de genrelle lastprofilene som benyttes i FASIT.

 

Gjeldende format (v.2.0) for import av sluttbrukeropplysninger fra KIS til FASIT (pdf)

Generelle lastprofiler for FASIT (xls)

Rapportformat svært langvarige avbrudd (xls)

[Publisert: 12.01.11]

Referansegruppen