Kontaktpersoner FASIT

Oversikten er fjernet av hensyn til personvernregler og sikkerhet.

Ansatte som inngår i Kraftforsyningens beredskapsorganisasjon kan få tilgang til oversikten ved henvendelse til ks@energinorge.no .

Send informasjon om endringer i nettselskapenes FASIT-ansvarlig løpende til ks@energinorge.no

[Publisert: 25.05.18]

Referansegruppen