Kontaktpersoner FASIT

 

Oversikten oppdateres årlig på grunnlag av NVEs avbruddsstatistikk og ellers løpende på grunnlag av tilbakemeldinger fra brukerne direkte til ks@energinorge.no

 

 

Selskap Programleverandør FASIT-ansvarlig epostadresse
AGDER ENERGI NETT AS Powel Are Farmen are.farmen@ae.no
ALTA KRAFTLAG AL Powel Ivar Bang ivar.bang@altakraftlag.no
ANDØY ENERGI AS Powel Terje Heggelund Andreassen terje@andoy-energi.no
AURLAND ENERGIVERK AS Powel Helge Morten Vangen hmv@aev.no
AUSTEVOLL KRAFTLAG BA Powel Henning Hope henning.hope@austevoll-kraftlag.no
BALLANGEN ENERGI AS Powel Aksel Johansen aksel@ballangen-energi.no
BINDAL KRAFTLAG SA Powel Stein Lande stein@bindalkraftlag.no
BKK NETT AS Geodata/Cascade Mats-Eirik Elvik mats-eirik.elvik@bkk.no
DALANE NETT AS Powel Aleksander Klungland ak@dalane-energi.no
DRANGEDAL EVERK KF Cascade Nils Tore Nordbø nils.tore@drangedaleverk.no
EIDEFOSS AS Powel Steinar Dahlen steinar.dahlen@eidefoss.no
EIDSIVA NETT AS Powel Hans Otto Blix hansotto.blix@eidsiva.no
ETNE ELEKTRISITETSLAG Cascade Einar Arefjord einar@etneelag.no
EVENES KRAFTFORSYNING AS Powel Kim Rune Røkenes kim@eveneskraft.net
FINNÅS KRAFTLAG SA Powel Dag Bøthun dag.boethun@finnas-kraftlag.no
FITJAR KRAFTLAG SA Cascade Edmund Helland edmund.helland@fitjar-kraftlag.no
FJELBERG KRAFTLAG SA Cascade Kjell Enes kjell@kvinnherad-energi.no
FLESBERG ELEKTRISITETSVERK AS Cascade Tommy Angell tommy.angell@fe.no
FORSAND ELVERK KF I FORSAND Cascade Tom Inge Espedal tominge@forsandelverk.no
FOSEN NETT AS Norconsult Kåre Bulling KBulling@fosenkraft.no
FUSA KRAFTLAG Cascade Rolf Oen rolf.oen@fusa-kraftlag.no
GAULDAL NETT AS Norconsult Leif Braa leif.braa@gauldalenergi.no
GLITRE ENERGI NETT AS Powel Kjetil Lund fasit@glitreenergi.no
GUDBRANDSDAL ENERGI AS Tekla Xpower Tor Lillegård tl@ge.no
HAFSLUND NETT AS Geodata/Cascade Simon Årdal Aarseth simon.ardal.aarseth@hafslund.no
HALLINGDAL KRAFTNETT AS Powel Asle Olav Garnås asle@hallingdal-kraftnett.no
HAMMERFEST ENERGI NETT AS Powel TBA  
HARDANGER ENERGI AS Cascade Johm Ohma john.ohma@hardangerenergi.no
HAUGALAND KRAFT NETT AS Powel Trond Kristiansen trond.kristiansen@haugaland-kraft.no
HELGELANDSKRAFT AS Powel Gisle Terray;gisle terray@helgelandskraft.no
HEMNE KRAFTLAG SA Norconsult Oddbjørn Vuttudal Oddbjorn.Vuttudal@hemnekraftlag.no
HEMSEDAL ENERGI KF Cascade Roar Ulviksbakken roar.ulviksbakken@hemsedal.kommune.no
HERØYA NETT AS Norconsult Rune Hovstø rune.hovsto@yara.com
HJARTDAL ELVERK AS Cascade Oddgeir Kasin oddgeir.kasin@hjartdal-elverk.no
HURUM ENERGIVERK AS Cascade Erik Kaspersen erik.kaspersen@hurumenergi.no 
HYDRO ALUMINIUM AS Norconsult Morten B. Nielsen morten.bremnes.nielsen@hydro.com
HØLAND OG SETSKOG ELVERK Cascade Birger Slupstad birger.slupstad@hsev.no
HÅLOGALAND KRAFT AS Powel Ove Paulsen ove.paulsen@hlk.no
ISE NETT AS      
ISTAD NETT AS Powel Bente Heimen bente.heimen@istad.no
JÆREN EVERK KF I HÅ Geodata/Cascade Birger Høyland bh@jev.no
KLEPP ENERGI AS Cascade Håkon Ådland hakon.adland@klepp-energi.no
KRAGERØ ENERGI AS Cascade Stefan Larsen sl@kragero-energi.no
KRØDSHERAD EVERK KF Cascade Gustav Kalager post@krodsherad-everk.no
KVAM KRAFTVERK AS Cascade Kjell Brunborg / Alf Bjarne Steine firmapost@kvam-kraftverk.no
KVIKNE-RENNEBU KRAFTLAG SA Powel Kenneth Løkslett kenneth@krk.no
KVINNHERAD ENERGI AS Cascade Kjell Enes kjell@kvinnherad-energi.no
LOFOTKRAFT AS Powel Egil Arne Østingsen egil.ostingsen@lofotkraft.no
LUOSTEJOK KRAFTLAG AL Powel Karl Martin Stueng karl-martin@lksa.no
LUSTER ENERGIVERK AS Powel Hallgeir Hatlevold hallgeir.hatlevoll@lusterenergiverk.no
LYSE ELNETT AS Geodata/Cascade Øyvind Ediassen oyvind.ediassen@lyse.no
LÆRDAL ENERGI AS Powel Jan Erik Vold jev@laerdalenergi.no
LØVENSKIOLD-FOSSUM KRAFT AS Cascade Ivar Odden ivar@l-fossum.no
MELØY ENERGI AS Cascade Gunnar Langfjord gunnar.langfjord@meloyenergi.no
MIDTKRAFT NETT AS Cascade Geir Stang geir.stang@midtkraft.no
MIDT-TELEMARK ENERGI AS Cascade Oddbjørn Kaasa ok@mtenergi.no
MO INDUSTRIPARK AS Powel Jim Rune Fjelldal jim.rune.fjelldal@mip.no
MODALEN KRAFTLAG BA Cascade Aud Marit Bergo amb@modalenkraftlag.no
MØRENETT Powel Rune Myklebust rune.myklebust@morenett.no
NESSET KRAFT AS Norconsult Arnt Vidar Bruseth arnt@nessetkraft.no
NORDKRAFT NETT AS Powel Stig Thorvaldsen stig.thorvaldsen@narvikenerginett.no
NORDKYN KRAFTLAG SA Powel Håvard Pedersen havard.pedersen@nordkyn-kraftlag.no
NORDLANDSNETT AS Powel Wanja Wilhelmsen wanja.wilhelmsen@nordlandsnett.no
NORDMØRE ENERGIVERK AS Cascade Terje Dyrhaug terjed@neas.mr.no
NORD-SALTEN KRAFT AS Powel Frode Danielsen frode.danielsen@nordsaltenkraft.no
NORDVESTNETT AS Powel Jan Tunold jan.tunold@nvn.no
NORD-ØSTERDAL KRAFTLAG SA Powel Per Kristian Evensen per.evensen@nok.no
NORE ENERGI AS Cascade Johnny Hansen johnny@nore-energi.no 
NORGESNETT AS Powel Morten Normann Øyrås mno@fen.no
NOTODDEN ENERGI AS Cascade Rune Wabakken rw@notodden-energi.no
NTE NETT AS Powel Oddvar Stavrum oddvar.stavrum@nte.no
ODDA ENERGI AS Cascade Mika Tapani Petäjä mtp@oddaenergi.no
OPPDAL EVERK A/S Norconsult Ketil Kojen kk@oppdal-everk.no
ORKDAL ENERGI AS Norconsult Svein Olav Gjerstad svein_olav@orkdalenergi.no
RAKKESTAD ENERGI AS Cascade Jens Christer Hansen jch@rakkestadenergi.no
RAULAND KRAFTFORSYNINGSLAG Cascade Aslak Øygarden aslak@rauland-kraft.no
RAUMA ENERGI AS Powel Ola Kappelslåen ola@rauma-energi.no
REPVÅG KRAFTLAG A/L Powel Stein B. Isaksen stein@rkal.no
RINGERIKS-KRAFT NETT AS Cascade Kjell M. Steinbakkenn kjell.steinbakken@ringeriks-kraft.no
ROLLAG ELEKTRISITETSVERK SA Cascade Torstein Aasberg taasberg@rollagelverk.no
RØDØY-LURØY KRAFTVERK AS Powel Annfinn Alfheim annfinn.alfheim@rlkraft.no
RØROS ELEKTRISITETSVERK A Norconsult Lars Hofstad lars.hofstad@rev.no
SANDØY ENERGI AS Powel Johannes Huse johannes@sandoyenergi.no
SELBU ENERGIVERK Norconsult Nils A. Husdal  nilsah@selbu-energiverk.no
SFE NETT AS Powel Vidar Solvang  vidar.solvang@sfe.no
SKAGERAK NETT AS Tekla Xpower Roger Bjørnberg roger.bjornberg@skagerakenergi.no
SKJÅK ENERGI KF Cascade Ole Martin Bårdseng ole.martin.bardseng@sken.no
SKL NETT AS Powel Kenneth Pedersen kep@skl.as 
SKÅNEVIK ØLEN KRAFTLAG Cascade Einar Arefjord einar.arefjord@sok.no
SOGNEKRAFT AS Powel Asbjørn Feten asbjorn.feten@sognekraft.no
STANGE ENERGI AS Powel Bjørn Helge Sebusæter bjorn.helge.sebusaeter@stangeenerginett.no
STATNETT SF Cascade Jan-Arthur Saupstad jan-arthur.saupstad@statnett.no
STRANDA ENERGI AS Cascade Terje Årdal terje.aardal@strandaenergi.no
STRYN ENERGI AS Cascade Amund Sverre Tomasgar amund.tomasgard@stryn-energi.no
SULDAL ELVERK KF Cascade Tore Vik tvi@sev.no
SUNNDAL ENERGI KF Norconsult Geir Sæther gs@sunndalenergi.no
SUNNFJORD ENERGI AS Powel Simon Fleten Mo simon.fleten.mo@sunnfjordenergi.no
SVORKA ENERGI AS Cascade Ole Johan Botten ojb@svorka.no
SYKKYLVEN ENERGI AS Powel Merethe Nås merethe@sykkylven-energi.no
SØR-AURDAL ENERGI BA Tekla Xpower Hildegunn Killi hildegunn.killi@sae.no
TINN ENERGI AS Cascade Andres Sætre postmottak@tinnenergi.no
TROLLFJORD KRAFT AS Powel Yngve Pettersen yngvep@trollfjordkraft.no
TROMS KRAFT NETT AS Powel Reidun Trondsen reidun.trondsen@tromskraft.no
TRØGSTAD ELVERK AS Cascade Trond Lier trond.lier@trogstad-elverk.no 
TRØNDERENERGI NETT AS Powel Cecilie Sundsbø Arnemo ceciliesa@tronderenergi.no
TYSNES KRAFTLAG SA Cascade Oddvar Thuen oddvar.thuen@tysnes-kraftlag.no
UVDAL KRAFTFORSYNING AL Cascade Leif Harald Johansen leif.harald.johansen@uvdalkraft.no
VALDRES ENERGIVERK AS Powel Nils Harald Mørstad NilsHarald.Morstad@valdresenergi.no
VANG ENERGIVERK Norconsult Dag Henning Bakkum dag-henning.bakkum@vangenergi.no
VARANGER KRAFTNETT AS Powel Markus Jørgensen markus.jorgensen@varanger-kraft.no
VESTERÅLSKRAFT NETT AS Powel Leif Are Toresen leif@vesteralskraft.no 
VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS Cascade Aslak Bekhus ab@vtk.no
VOKKS NETT AS Tekla Xpower Øyvind Slethei oyvind.slethei@vokks.no
VOSS ENERGI AS Cascade Jan Olav Opheim jan.olav.opheim@vossenergi.no
YMBER AS Powel Lars M. Luneborg lars@ntkl.no
ØVRE EIKER NETT AS Cascade Thor Helge Skaug thor@oenett.no
ÅRDAL ENERGI KF Powel Edvard Holsæter eh@ardal-energinett.no

 

[Publisert: 13.01.11]

Referansegruppen