FASIT - feil og avbrudd i totalsystemet

FASIT-arbeidet i Norge er omfattende og kunnskapskrevende. På denne nettsiden vil du finne mye informasjon som vil være til hjelp i ditt FASIT-arbeid.

EnergiAkademiet (tidligere EBL Kompetanse) har et redaksjonelt ansvar for nettstedet, men benytter Referansegruppe for feil og avbrudd som både innholdsmessige og kvalitetsmessige bidragsytere. EnergiAkademiet er imidlertid takknemlig for konstruktive kommentarer både på layout og innhold fra brukere av dette nettstedet.

Her vil du finne oversikter over gjeldende krav fra NVE og systemansvarlig med hensyn til registrering og rapportering av feil og avbrudd samt hva som skal rapporteres til hvem. Du vil finne informasjon om referansegruppen for feil og avbrudd, om leverandørene av FASIT programvare og godkjenningsordninger for disse programmene. Vi har også ambisjoner om å legge ut anonymiserte spørsmål og svar på saker som naturlig ligger innenfor Referansegruppens mandat.

Du vil finne oversikt over og få tilgang til nedlasting av statistikker for feil og avbrudd, liste med alle relevante rapporter som er gitt ut om emne. Og har du spørsmål til andre nettselskap så vil du finne en liste med alle FASIT-ansvarlige i Norge.

Vi håper sidene vil hjelpe deg i ditt arbeid.

Referansegruppe for feil og avbrudd ble opprettet 13.03.1996 og består av representanter fra NVE, Statnett og EnergiAkademiet. I tillegg er tre nettselskap deltakere. Nettselskapene deltar primært for 2 år ad gangen. I tillegg er Sintef Energi representert med sin prosjektleder for vedlikehold av FASIT Kraspesifikasjon og tilhørende godkjenningstest. Referansegruppen jobber blant annet med å utvikle FASIT- systemet og med å spre kunnskap om feil og avbruddsstatistikk. Gruppen arrangerer hvert år FASIT-dagene hvor tema er rapportering av- og utnyttelse av feil og avbruddsstatistikk. FASIT-dagene er et viktig forum for NVE til å diskutere forskjellige forskrifter, endringer av forskrifter og definisjoner rundt FASIT.

Referansegruppen ønsker derfor at flest mulig deltar på disse arrangementene slik at forandringer i forskrifter og forståelse av FASIT blir diskutert med bransjen. Informasjon om disse arrangementene legges ut på disse sidene og det distribueres invitasjoner fra EnergiAkademiet på vanlig måte.

    
 

[Publisert: 16.11.10]

Referansegruppen