FASIT- og KILE-publikasjoner

Det er laget mange rapporter om FASIT og KILE. Vi har her samlet de mest relevante publikasjonene som fortsatt er tilgjengelig i Energi Norges Nettbutikk. Der finner du også mer informasjon om den enkelte publikasjon.

 

  388-2015   FASIT Kravspesifikasjon
  384-2014   FASIT eksempelsamling. FASITs ABC 
  233-2007   Metodikk for beregning av pålitelighet av vern og kontrollutstyr
  228-2006   Requirement specification for reliability analysis in meshed power networks
  227-2007   Risk estimation in power networks by using failure models for components
  180-2004   Bedre utnyttelse av feil- og avbruddsdata
  175-2004   Modellering av feil i kraftsystemet
[Publisert: 10.01.11]

Referansegruppen