FASIT-skjema

FASIT-skjemaer kan du bestille i EnergiAkademiets nettbutikk. Du finner link til aktuelle bestillingssider i nettbutikken i tabellen under. Vi anbefaler at du bestiller for maks ett års forbruk av gangen. Dette fordi skjemaene kan bli endret i samsvar med nye årlige versjoner av FASIT Kravspesifikasjon.

Ketil Sagen, EnergiAkademiet, tlf. 934 08 709 eller e-post: ks@energinorge.no         

 

Bestillingsskjema Se skjema (pdf) Kommentar
FASIT-skjema <1 kV L-skjema Skjema for registrering av data ved driftsforstyrrelser i lavspenningsnett
FASIT-skjema 1-22 kV  H-skjema Skjema for registrering av data ved driftsforstyrrelser i høyspent distribusjonsnett
FASIT-skjema >33 kV  R-skjema Skjema for registrering av driftsforsyrrelser i regional- og sentralnett
[Publisert: 10.01.11]

Referansegruppen