Statistikker

 

Alle statistikkene som utarbeides på grunnlag av feil og avbruddsrapporteringen finner du her (pdf):


Årsstatistikker for 1-22 kV nett og 33-420 kV fra Statnett (fra 2006) kan lastes ned her:

http://www.statnett.no/Kraftsystemet/Nedlastingssenter/Feilstatistikk/

Kontaktperson: Jan-Arthur Saupstad, 

jan-arthur.saupstad@statnett.no

 

Årstatistikker for 1-22 kV nett tidligere enn 2006 finner du under:

FASIT-statistikk 2005

FASIT-statistikk 2004
 
FASIT-statistikk 2003

FASIT-statistikk 2002

FASIT-statistikk 2001
 
FASIT-statistikk 2000
 
FASIT-statistikk 1999 


 

Statistikk for avbrudd i leveringen av elektrisk energi til sluttbrukere, NVE

Kontaktperson: Håvard Hansen, hhan@nve.no

 

Avbruddsstatistikker kan lastes ned fra: 

https://www.nve.no/elmarkedstilsynet-marked-og-monopol/nettjenester/leveringskvalitet/leveringspalitelighet/avbruddsstatistikk/

 

 

[Publisert: 11.01.11]

Referansegruppen